Čas Cena Benzín Záznam na SD Storno 72 hod.
15 min. 60 € | 1499 KČ 15 € | 400 KČ 20 € | 499 KČ 20 € | 500 KČ
30 min. 80 € | 1999 KČ 20 € | 500 KČ 20 € | 499 KČ 20 € | 500 KČ 
60 min. 140 € | 3499 KČ 40 € | 1000 KČ 20 € | 499 KČ 20 € | 500 KČ  
  • dĺžka jazdy zhodná s počtom kilometrov, teda 15 minútová jazda je počítaná v dĺžke 15 km,
  • benzín je možné dokúpiť aj na štartovnom mieste, nemusí byť súčasťou poukazu.
  • platnosť štandardného poukazu je 1 rok od zakúpenia. V prípade potreby si platnosť poukazu môžete predĺžiť o 1 mesiac v cene 15 €, resp. 300 KČ, alebo si ho môžete predĺžiť o 6 mesiacov v cene 20 €, resp. 500 KČ. V prípade predĺženia platnosti kupónu nás prosím kontaktujte.

Objednať poukaz