Štát Mesto
SK Žilina
SK Bratislava
SK Košice
SK Banská Bystrica
CZ Praha
CZ Ostrava
CZ Brno

Ako prebieha jazda?

01

Príjazd na miesto jazdy pol hodinu pred jazdou

Vzhľadom na inštruktáž pred jazdou je potrebné, aby ste sa dostavili v dostatočnom časovom predstihu.

02

Vyplnenie / doplnenie Zmluvy a údajov o jazdcovi

Na mieste jazdy si doplníme všetky potrebné údaje k zmluve a požadované informácie o jazdcovi (vodičský preukaz, podpis prehlásenie o ochrane osobných údajov, a súhlas so zmluvnými podmienkami)

03

Pred jazdou vás poučíme

Inštruktor si Vás zoberie do vozidla a vysvetlí vám všetky potrebné informácie o vozidle a priebehu samotnej jazdy.