Rekapitulácia objednávky pred platbou a platba

Objednávku sa nepodarilo nájsť
Stop Corona
Počas jázd dodržiavame prísne bezpečnostné opatrenia voči COVID-19:
inštruktori majú rúška aktívne čistenie vzduchu v aute dezinfekcia po každej jazde