Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

upravený podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR). celý dokument si stiahnete vo formáte PDF v prílohe.

Uvedený dokument je potrebné podpísať pred jazdou.

Ochrana osobných údajov

Zákazník poskytuje Prenajímateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, email a telefónne číslo. Tieto osobné údaje sú spracované na nasledovné účely:

 • Meno a email sú povinné a slúžia na vytvorenie a identifikáciu konta. K týmto údajom môže zákazník pridať aj svoje telefónne číslo. Tieto údaje sú uchovávané až kým zákazník nepožiada o vymazanie konta.
 • Cookies slúži na technické zabezpečenie prihlásenia a správneho fungovania webu. Cookies sú v našej databáze uchovávané 30 dní.
 • Zákazník môže kedykoľvek dať alebo odvolať svoj súhlas s použitím údajov meno a email na zasielanie newslettra, magazínu alebo informácií o nových termínoch jázd. Zmenu je potrebné nahlásiť e-mailom na adresu – info@testdrive.sk.
  Ak zákazník, resp. jazdec pred jazdou poskytne v rezervácii meno, priezvisko a telefón, tieto údaje poslúžia na vyhotovenie Zmluvy. Po skončení jazdy sú zo systému vymazané a ostávajú len na vytlačenej zmluve.
  Na analýzu návštevnosti používame Google Analytics. Tento nástroj používa cookies a IP adresu. Google analytics uchováva údaje 5 rokov.
  Ak Zákazník poskytne Prenajímateľovi osobné údaje tretích osôb, vyhlasuje, že disponuje všetkými súhlasmi od týchto dotknutých osôb.
  Prenajímateľ osobné údaje uchováva len do momentu, kým sa jazda stane odjazdenou alebo expirovanou.
  Ak sa zákazník rozhodne zaplatiť prostredníctom služby GOPAY, súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo v spoločnosti GOPAY na marketingové účely, a to až do odvolania tohto súhlasu.

Súbory na stiahnutie

Názov súboru Veľkost
Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov 0.09 MB